Een audit of doorlichting geeft een beter zicht op de financiële performantie van je bedrijf, met correcte en volledige cijfers. Tegelijk is het een controle van de interne processen. Vanuit die inzichten kunnen pijnpunten worden bijgestuurd en geoptimaliseerd, en potentiële uitdagingen in kaart worden gebracht.

Mandaten van commissaris

De bedrijfsrevisoren controleren namens de aandeelhouders de (grote) vennootschappen en VZW’s. Deze werkzaamheden worden bij wet uitsluitend aan erkende bedrijfsrevisoren voorbehouden. Zij brengen verslag uit over het getrouw beeld, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap en VZW’s.

Zij kunnen vier soorten verklaringen afleggen:

 • Verklaring zonder voorbehoud
 • Verklaring met voorbehoud
 • Onthoudende verklaring
 • Afkeurende verklaring

Wettelijke opdrachten

Dit zijn opdrachten die in de vennootschappenwet uitsluitend worden voorbehouden aan bedrijfsrevisoren (en deels aan externe accountants). Het zijn éénmalige verklaringen betreffende:

 • Inbrengen in natura bij de oprichting van vennootschappen of bij latere kapitaalsverhogingen
 • Quasi-inbrengen door aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders binnen de twee jaar na de oprichting van de vennootschap
 • Omzetting van vennootschappen
 • Fusies van vennootschappen
 • Splitsing van vennootschappen
 • Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde van de oude aandelen
 • Voorstel tot beperking of opheffing van het voorkeursrecht
 • Voorstel tot ontbinding van de vennootschappen

Andere wettelijke opdrachten

Dit zijn opdrachten die krachtens diverse wettelijke voorschriften uitsluitend voorbehouden zijn aan bedrijfsrevisoren (en eventueel aan externe accountants).

Het zijn éénmalige verklaringen betreffende onder meer:

 • De jaarrekeningen van vennootschappen die overheidsopdrachten wensen uit te voeren
 • De jaarrekeningen van vennootschappen in de sector van land- en tuinbouw en dit n.a.v. aandelenoverdracht

Hieronder ressorteren ook certificaties betreffende aangiften voor Fost Plus, Recupel, Bebat, ….

Conventionele opdrachten
voor zover die niet in conflict komen met een eventuele opdracht van commissaris

 • Waardering van aandelen
 • Gerechtelijke expertises
 • Due-diligence onderzoek of boekenonderzoek van ondernemingen naar aanleiding van een aan- of verkoop van een onderneming

Wenst u meer te weten te komen over wat wij u kunnen bieden of zoekt u een specifieke dienst?

Maak vandaag nog een afspraak!