English English Français Deutsch

Ulrich De Poortere


Bedrijfsrevisor en Accountant | Zaakvoerder en Vennoot van DPO Bedrijfsrevisoren | Bestuurder van DPO Accountants en Belastingconsulenten

Profiel

Ulrich De Poortere (°1973) is als bedrijfsrevisor gespecialiseerd in boekhoudkundige, vennootschapsrechtelijke en fiscale materies inzake ondernemingen en vennootschappen. Hij heeft praktische ervaring in audit van middelgrote en grote ondernemingen alsook in de overdracht en structurering van ondernemingen in diverse vormen (inbreng, omzetting, fusie, splitsing, ontbinding, …).

Ulrich is verbonden aan het kantoor sinds 1996 en deed ook praktische ervaring op in een vergelijkbaar revisorenkantoor.

Opleidingen

Ulrich is afgestudeerd als Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UGent en Master in Aanvullende Studies in Fiscaliteit eveneens aan de UGent.

Lidmaatschappen

Ulrich is als Bedrijfsrevisor (A01997) aangesloten bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en als Accountant (9034 2N 73) bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Hij is actief lid en secretaris van de "Beroepsvereniging van Bedrijfsrevisoren, Externe Accountants, Externe Belastingconsulenten en Zelfstandige Boekhouders(-Fiscalisten)" (BERA).
Namens BERA zetelt hij tevens in de Consultatieve Commissie van de Beroepsvereniging van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Contact: ulrich(dot)depoortere(at)dpo(dot)be