English English Français Deutsch

Etienne Verbraeken


Boekhouder | Bestuurder van DPO Accountants en Belastingconsulenten

Profiel

Etienne Verbraeken (°1952) is sinds 1980 werkzaam als zelfstandig boekhouder en verbonden aan het kantoor sinds maart 2006.

Opleidingen

Etienne is afgestudeerd als graduaat boekhouden en nadien als graduaat belastingconsulent. Hij volgt diverse opleidingen als vrije student aan de EHSAL in Brussel en investeert in kennis door permanente bijscholing en vorming.

Lidmaatschappen

Etienne is als erkend Boekhouder (204169) aangesloten bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten.
Hij is voormallig voorzitter (2009-2011) en voormalig lid (2007-2011) van de nationale raad van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten.
Hij is raadslid van de "Vereniging van Accountants, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders en Fiscalisten" (VABF).

Contact: etienne(dot)verbraeken(at)dpo(dot)be