English English Français Deutsch

Marc De Poortere


Bedrijfsrevisor en Boekhouder-Fiscalist | Senior Vennoot van DPO Bedrijfsrevisoren

Profiel

Marc De Poortere (°1947) is als Bedrijfsrevisor sinds 1973 verbonden aan ons kantoor.

Hij kijkt in 2012 terug op een mooie loopbaan en beslist om de fakkel door te geven. Hij blijft evenwel werkzaam binnen het kantoor, zij het op een iets rustiger ritme.

Opleidingen

Marc is afgestudeerd als Licentiaat Economische Wetenschappen aan de UGent en Speciaal Licentiaat in de Accountancy en het Fiscaal Recht eveneens aan de UGent.

Lidmaatschappen

Marc is als Bedrijfsrevisor (1973-N-00475) aangesloten bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren en als Boekhouder-Fiscalist (204819) bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten.
Hij is erevoorzitter van de "Beroepsvereniging van Bedrijfsrevisoren, Externe Accountants, Externe Belastingconsulenten en Zelfstandige Boekhouders(-Fiscalisten)" (BERA).

Contact: marc(dot)depoortere(at)dpo(dot)be